Martinus markt 2023

Vorig jaar was het 40 jaar Eekschuurmarkt. Omdat er veel onzekerheid was omtrent het voortbestaan van de Eekschuur in 2023 hebben we in het vroege voorjaar al moeten besluiten om geen Eekschuurmarkt zoals voorheen te houden.

Maar om toch wat van het oude en goede te behouden willen we dit jaar op een kleinere schaal toch een markt organiseren.  Met de onderdelen die  voorheen in de kerk verkocht werden, dus de boeken en kleding maar ook oliebollen, verloting en natuurlijke de koffie hopen we nu in de kerk een gezellige verkoopdag te organiseren. Wegens gebrek aan ruimte  geen verkoop van allerlei gebruikte goederen. Dus geen rommelmarkt oude stijl.

Maar een nieuw evenement met ook een nieuwe naam, n.l. de Martinus markt.

We houden als vanouds wel de eerste  zaterdag van oktober aan, dus dit jaar op 7 oktober 2023.

Wilt u alvast boeken,  kleding en kleine prijsjes voor de verloting voor ons bewaren?

En wilt u helpen op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober dan horen we dat graag.

Namens de commissie,

Gerard Achterstraat 0611482881