Collecten en giften van PG Warnsveld en PG Zutphen

De toezeggingen, prognose en ontvangsten voor de Actie Kerkbalans bedragen:

Per 10 september 2022 ToegezegdPrognoseOntvangen
Zutphen2022€ 204.800€ 220.800€ 150.255
Warnsveld/Leesten2022€ 202.865€ 207.500€ 152.063


Toelichting Zutphen:

Als de nog niet ontvangen maar wel toegezegde bijdragen alle worden ontvangen dan komt het totaal ontvangen bedrag aan het einde van dit jaar uit op € 206.000 (inclusief extra bedragen). Dat ligt toch bijna € 15.000 onder het prognosebedrag. De oorzaak hiervan ligt vooral in de omstandigheid dat een veel groter aantal mensen dan vorig jaar voor dit jaar geen toezegging heeft gedaan. Mocht het u volledig ontschoten zijn: uw bijdragen blijven van harte welkom op bankrekening NL 73 RABO 0373 7340 18 o.v.v. Actie Kerkbalans 2022. Hartelijk dank!

Toelichting Warnsveld/Leesten:

We zijn erg dankbaar met het totale toezeggingsbedrag van bijna € 203.000. We hadden begin van het jaar gehoopt op zo’n € 207.500 aan toezeggingen uit te komen. Ieder jaar komen er namelijk in de loop van het jaar nog de nodige toezeggingen binnen. Dit jaar zijn de nagekomen toezeggingen (tot nu toe) lager dan andere jaren. Of we de prognose van € 207.500 gaan halen is dus de vraag. Denkt u met het lezen van dit stukje: “Heb ik eigenlijk al wel een toezegging of betaling voor de Actie Kerkbalans gedaan?” Dan is het fijn om dat even na te kijken in uw administratie. Uw bijdrage is van harte welkom op NL41 RABO 0386 7081 50 o.v.v. ‘Actie Kerkbalans 2022’. Dank u wel!

De opbrengsten van de collecten contant, via collectebonnen, via de GIVT app of via de bank bedragen:

Solidariteitskas (Zutphen)

Tot 10 september is voor de Solidariteitskas € 2.802,50 ontvangen. Aan het verzoek bij te dragen aan de Solidariteitskas wordt wel gehoor gegeven, maar…de opbrengsten lopen fors achter bij die van voorgaande jaren. Was het ontvangen bedrag in eerdere jaren ruimschoots voldoende om de afdracht te dekken, dit jaar ligt het nog ver onder het niveau van de voor onze gemeente verplichte afdracht van € 4.500. De lokale gemeente dient jaarlijks aan de landelijke kerk € 5 per lid af te dragen aan dit fonds. Met de afdracht aan de Solidariteitskas ondersteunen lokale gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. De gevraagde bijdrage is dit jaar wederom € 10 per lid. Het bedrag boven de afdracht mag de lokale kerk houden voor eigen (pastorale) activiteiten. Nog een argument om te geven: ten behoeve van de verbouwing van de voormalige kosterswoning heeft onze gemeente eerder een bijdrage ontvangen uit het fonds. Dus: Uw bijdragen blijven welkom op bankrekening NL96RABO0373733992 t.n.v. CvK Prot. Gem. Zutphen Solidariteitskas onder vermelding van ‘Solidariteitskas 2022’. Hartelijk dank!

Diaconie

Collecte opbrengsten