Hoe werken de PG Warnsveld-Leesten en PG Zutphen aan een Veilige Kerk?

We willen graag dat je je veilig voelt binnen de kerk. Dat doen we op de volgende manieren.

Gedragscode

We hebben een gedragscode gemaakt. Daarin staat hoe we met elkaar omgaan. Dat gaat natuurlijk over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook over andere vormen van ongewenst gedrag. Voorbeelden zijn: geheimhouding, pesten, omgaan met geld en omgaan met goederen van anderen. Onze gedragscode is gebaseerd op de gedragscode van In Veilige Handen en de Beroepscode en gedragsregels voor Predikanten en Kerkelijk Werkers.
Gedragscode Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten

Verklaring Omtrent Gedrag

Vrijwilligers en professionals die met kwetsbare doelgroepen werken, vragen we om een Verklaring Omtrent Gedrag. Ook mensen die verantwoordelijk zijn voor het geld van de kerk moeten een VOG inleveren.

Vrijwilligers kunnen in de meeste gevallen gratis een VOG aanvragen.

Aanstellingsbeleid

Voordat een vrijwilliger bij ons een taak op zich neemt, voeren we een kennismakingsgesprek. Dat doen we ook als we die vrijwilliger al kennen. In dat gesprek bespreken we wat we van elkaar verwachten. We vragen waarom de vrijwilliger deze taak wil doen en welke ervaring hij of zij al heeft. Verder bespreken we de gedragscode.

Ook tijdens vergaderingen van werkgroepen komt het thema Veilige Kerk regelmatig aan bod. Door onze ervaringen samen te bespreken, leren we hoe we ons (vrijwilligers)werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Vertrouwenspersonen

Beide gemeenten zijn bezig om gezamenlijk een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit doen we in samenwerking met buurgemeentes.

De Protestantse Kerk Nederland is aangesloten bij het meldpunt seksueel misbruik in de kerk, SMPR. Dit meldpunt is er voor mensen die seksueel misbruik in een pastorale relatie hebben ervaren en voor de mensen om hen heen. SMPR is er voor de eerste opvang en biedt een luisterend oor.

Arbobeleid

Een veilige en gezonde werkomgeving is belangrijk. Daarom hebben we een arbobeleid.
Arbobeleid Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten

Meer informatie

Met vragen of voor meer informatie kun je terecht bij de scriba’s van de beide kerkenraden.
Voor Zutphen: kerkenraad@pknzutphten.nl
Voor Warnsveld/Leesten: secretariaat@pknwarnsveld.nl