Woord van de week

Avondmaalsviering

Het brood is teken van het lichaam van Christus,
dat in ons leven mag:
zijn mond die wijsheid spreekt,
dat dat ook onze mond mag zijn
zijn handen die recht doen, die vergeven, die zegenen,
dat dat ook onze handen mogen zijn
zijn voeten die gaan de weg van God,
dat dat ook onze voeten mogen zijn

De wijn is teken van het bloed van Christus
dat in ons een stroom van leven, van hoop en verwachting
een stroom van geloof en van liefde mag zijn,
een voorproefje van Gods Koninkrijk op aarde.