Woord van de week

Lucas 10: 27 Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

Openen wij ons hart
om uw uw liefde te ontvangen
dat het klopt in ons hart
dat het stroomt door ons heen
door ons hele bestaan
tot in de kleinste haarvaatjes…

Openen wij onze ziel
om met U verbonden te zijn
uw hemel op aarde
uw eeuwigheid in onze tijd
dat U mij het leven inademt
bij elke adem die ik krijg
dat ik het leven door mag geven
bij elke adem die ik geef…

Hier ben ik
met al mijn kracht en vermogen
om er te zijn voor uw goed zaak op aarde
dat al mijn kracht en macht
zich gestuurd mag weten
door uw liefde…

Hier ben ik
met heel mijn verstand
dat mijn wil zich op u richt
dat uw wil in mij geschiede
dat mijn leven antwoord mag zijn
op uw Woord…