Martinus markt , 7 oktober, 10.00-15.00 uur

Lees meer

Stiltecentrum Martinuskerk: dagelijks geopend

Lees meer

Agenda overzicht activiteiten 2023-2024; thema duurzaamheid

Lees meer

Open kerk en tentoonstelling vol inspiratie: de Martinuskerk

Lees meer

Vacatures PG Warnsveld/Leesten

Lees meer

Protestantse Gemeentes Warnsveld-Leesten en Zutphen

‘Ich werd am Du’ of wat een ontmoeting met een mens kan doen..

Ooit was ik aanwezig bij een bijeenkomst waarin vertrouwen centraal stond. Uiteindelijk kwam er een term voorbij die uit het gedachtengoed van Martin Buber vandaan kwam: ‘Ich werde am Du’. Volgens een Duitse vriendin geen goed Duits, maar wel een betekenisvolle uitdrukking die in het Nederlands zoveel betekent als: ik ben pas mezelf, echt mens, als jij jezelf kan zijn.
Een mens loopt in het leven nogal wat andere mensen tegen het lijf. Wanneer spreek je nu als je iemand tegen het lijf loopt van een ontmoeting? Wat is de definitie van ontmoeting?
Het zou wel eens te maken kunnen hebben met dat ‘Ich werde am Du’. En daarbij moest ik denken aan een ontmoeting uit de bijbel waarin een paar elementen zitten die deze Duitse uitdrukking handen en voeten geven: Jezus’ ontmoeting met Zachëus. Het verhaal staat in Lucas 19: 1 – 10:

Lees meditatie verder onder knop ‘Geloof ontdekken’ hieronder.


Dagelijkse bijbelteksten
Geloof ontdekken