Martinus markt , 7 oktober, 10.00-15.00 uur

Lees meer

Stiltecentrum Martinuskerk: dagelijks geopend

Lees meer

RAnK - gemeenteavond 2 oktober

Lees meer

Agenda overzicht activiteiten 2023-2024; thema duurzaamheid

Lees meer

Vacatures PG Warnsveld/Leesten

Lees meer

Protestantse Gemeentes Warnsveld-Leesten en Zutphen

Op zoek naar inspiratie (2)

Wereld-dieren-dag

Op 4 oktober is het Wereld-dieren-dag. Dat komt door Franciscus van Assisi.
Franciscus werd in 1182 geboren on het kleine stadje Assisi in het midden van Italië. Hij was de zoon van een rijke lakenkoopman en hij een onbekommerde en vrolijke jeugd. In 1203 vocht hij mee in ene plaatselijke oorlog, raakt gewond en werd gevangen genomen. Tijdens zijn ziekbed kwam hij tot nadenken en werd geraakt door God. Dat was het begin van een ommekeer in zijn leven. Deze periode duurde enkele jaren. Een beslissende gebeurtenis in die tijd was zijn ontmoeting met een man met lepra, die hij de kus van vriendschap schonk. Van toen af (1210) koos hij voor een volkomen arm leven, preekt hij liefde en vrede in woord en daad.

Lees meditatie verder onder knop ‘Geloof ontdekken’ hieronder.


Dagelijkse bijbelteksten
Geloof ontdekken