Warnsveld-Leesten

Zutphen


Protestantse Gemeente Warnsveld-Leesten

Kerkenraad PG Warnsveld-Leesten
Voorzitter: dhr. P. Verhoeven, tel.: 06-37397955
Scriba: vacant; mailadres: secretariaat@pknwarnsveld.nl

Postadres: Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld
Ledenadministratie: dhr. J.G.W. van der Linden, Het Eiland 55, 7231 NW Warnsveld
0575-520070, ledenadm@pknwarnsveld.nl

Diaconie PG Warnsveld-Leesten:
Secretaris:  Mevr. J. van der Meulen, H. Polaklaan 38, 7207 HN Zutphen
diaconie@pknwarnsveld.nl
Bank: NL93RABO0373739672

College van Kerkrentmeesters PG Warnsveld-Leesten
Administrateur: dhr. W.J.A. Smeerdijk
0575-523552, kerkbeheer@pknwarnsveld.nl
Bank: NL41RABO0386708150

Kerkgebouw: Martinuskerk, Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld
Koster: coördinator mevr. H.B. Oonk
h.b.oonk@outlook.com of 06-23530083

Zalencentrum De Eekschuur
Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld
Beheerder: Ina Oonk
06-23530083, h.b.oonk@outlook.com

Website
website@pknwarnsveld.nl


Protestantse Gemeente Zutphen

Kerkenraad PG Zutphen
Voorzitter: dhr. A.J. van Oosten, 0575-519329
Scriba: mevr. D.S.T. Boonstra, 0575-541219
kerkenraad@pknzutphen.nl

Diaconie PG Zutphen
Secretaris: mevr. Ph. Nieuwenhuis-Matser
diaconie@pknzutphen.nl
Diaconie Zutphen bank: NL61RABO0376700882

College van kerkrentmeesters PG Zutphen
Secretaris: vacant, kerkrentmeesters@pknzutphen.nl
Bank: NL29RABO0373734034

Kerkgebouwen
Walburgiskerk, Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen
De Wijngaard, Wilhelminalaan 3, 7204 AB Zutphen
Agendabeheer: Taco Bais, 06-39501161

Koster
Carla van Wouwe, 06-21711465; dewijngaard@pknzutphen.nl

Kerkelijk bureau
info@pknzutphen.nl
0575-514178 (op vrijdag tussen 9:00 en 13:00 uur)
Geopend voor bezoek op vrijdag tussen 11:00 en 12:00 uur
Bezoek- en postadres: Wilhelminalaan 3a, 7204 AB  Zutphen

Website
webteam@pknzutphen.nl