Warnsveld-Leesten

Zutphen


Protestantse Gemeente Warnsveld-Leesten

Kerkenraad PG Warnsveld-Leesten
Voorzitter: dhr. S. Terpstra
Scriba: Mevr. M. Mak
0575 848590 secretariaat@pknwarnsveld.nl

Postadres: Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld
Ledenadministratie: dhr. J.G.W. van der Linden, Het Eiland 55, 7231 NW Warnsveld
0575-520070, ledenadm@pknwarnsveld.nl

Diaconie PG Warnsveld-Leesten
Secretaris: vacature diaconie@pknwarnsveld.nl
Bank: NL93RABO0373739672

College van Kerkrentmeesters PG Warnsveld-Leesten
Administrateur: dhr. M. van Alphen
0575-574358, kerkbeheer@pknwarnsveld.nl
Bank: NL41RABO0386708150

Kerkgebouw: Martinuskerk, Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld
Koster: coördinator mevr. M. Begieneman
koster@pknwarnsveld.nl of 06-23530083

Zalencentrum De Eekschuur
Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld
Beheerder: mevr. M. Begieneman
06-23530083 of eekschuur@pknwarnsveld.nl

Website
website@pknwarnsveld.nl


Protestantse Gemeente Zutphen

Kerkenraad PG Zutphen
Voorzitter: dhr. Jan Marten Praamsma, tel. 0575 522278, jmpraamsma@pknzutphen.nl
Scriba: mevr. Nel van Houwelingen, tel. 06 42 36 12 60
kerkenraad@pknzutphen.nl

Diaconie PG Zutphen
Secretaris: mevr. Ph. Nieuwenhuis-Matser
diaconie@pknzutphen.nl
Diaconie Zutphen bank: NL61RABO0376700882

College van kerkrentmeesters PG Zutphen
Secretaris: mevr. Eveline van Hilten, kerkrentmeesters@pknzutphen.nl
Bank: NL29RABO0373734034

Kerkgebouwen
Walburgiskerk, Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen
De Wijngaard, Wilhelminalaan 3, 7204 AB Zutphen
Agendabeheer: Taco Bais, 06-39501161

Koster
Carla van Wouwe, 06-21711465; dewijngaard@pknzutphen.nl

Kerkelijk bureau
info@pknzutphen.nl
0575-514178 (op vrijdag 09:00-13:00)
Adres, postadres: Wilhelminalaan 3, 7204 AB  Zutphen
Geopend donderdagmorgen tussen 09:00-12:00 uur.

Website
webteam@pknzutphen.nl