Praktische hulp wordt geboden vanuit de beide diaconieën

Hieronder vallen onder andere:

  • Individuele hulpverlening

Dat kan zowel praktische hulp zijn als ondersteuning op financieel gebied, bijvoorbeeld als er sprake is van schuldenproblematiek. 
Links naar gegevens PG Warnsveld-Leesten en PG Zutphen

  • Kerkvervoer

Wilt u graag de kerkdienst bijwonen, maar kunt u daar zelf niet (meer) komen? Hiervoor is bijna altijd iets te regelen.
 Links naar gegevens PG Warnsveld-Leesten en PG Zutphen

  • Armoede

Zorg voor de armen is een kerntaak voor de Diaconie. Dat gebeurt zowel op plaatselijk niveau als door middel van projecten in ontwikkelingslanden. Lees hieronder voor een overzicht van de verschillende projecten. 
Links naar gegevens PG Warnsveld-Leesten en PG Zutphen

  • Maatschappelijke doelen geven we vaak gezamenlijk vorm. Voorbeelden hiervan zijn:
    • Hulp aan gedetineerden
    • Inzameling voor voedselbank
    • Verstrekken kerstpakketten in samenwerking met de burgerlijke gemeente van Zutphen en andere kerkgenootschappen.