Warnsvelds Kerkarchief

De Protestantse gemeente Warnsveld/Leesten, sinds de fusie van  de wijk Warnsveld van  de Gereformeerde kerk van Zutphen en de Hervormde gemeente Warnsveld-Leesten heeft  een kerkarchief.
In deze archieven worden belangrijke stukken bewaard. Om u een idee te geven:
notulen van vergaderingen van colleges en commissies, brieven, foto’s, documenten.
Verslagen van activiteiten, ledenlijsten, doop en trouwboeken, kerkbladen, foto’s en nog veel meer.
Meestal moest de scriba( dat is de kerkelijke secretaris) dit verzamelen en ordenen. Dat schoot er nog al eens bij in. Veel werd de eeuwen door thuis bewaard of op kerkzolders, verging door vocht, raakte zoek bij een verhuizing van een secretaris en noem maar op.
Het oudste deel van de Hervormde gemeente dateert vanaf 1668 en wordt  bewaard in het Erfgoedcentrum Zutphen  Spiegelstraat 13 te Zutphen. Tel. afspreken 140575 www.erfgoedcentrumzutphen.nl. Onze kerkelijke  gemeente had het geluk over een gemeentelid te beschikken met grote belangstelling voor historie en kennis van goed archiveren, Koos van Dieren, en hij  begon in 1987 op verzoek van de kerkvoogdij het archief goed te ordenen.
In 1996 is toen weer een deel van het archief daar in bewaring gegeven.
Van Dieren publiceerde in het kerkblad stukjes over het kerkelijk verleden en het boek:  “In en om de kerk, geschiedenis van de Warnsveldse Martinuskerk” zou niet ontstaan  zijn zonder zijn inzet.
In februari 2001 overleed van Dieren en het archiefwerk lag stil. Maar in 2004 werd er een werkgroep kerkarchief ingesteld die tot op heden bestaat. De achterstanden werden weggewerkt, en alles tot en met 2004 is nu in bewaring bij het  Erfgoedcentrum Zutphen.
Er ontbreken wel gedeelten, bv. notulen, dus als u nog wat vindt in de papieren van het voorgeslacht, lever het s.v.p. in.
Ook de Gereformeerde kerk van Zutphen heeft gearchiveerd en ook dat is bij het
Erfgoedcentrum Zutphen. 
Wat vanaf 1 januari 2005 is gedateerd wordt vooralsnog in de archiefkasten in de Eekschuur bewaard en is zo gemakkelijk te raadplegen.

We werken nu aan een digitale opslag. Dat spaart veel papier en werk. We zijn bezig een goed opslagsysteem te ontwikkelen en gaan daarin zeer waarschijnlijk samenwerken met de Protestantse gemeente Zutphen.
Zolang het digitale systeem niet operationeel is gaan we nog door met het papieren archief.

Maar we hebben een probleem!!!!
De 4 leden van de werkgroep kerkarchief zijn  niet meer de jongsten en daarom doen we  een dringend beroep op mensen onder 70 jaar om onze werkgroep aan te vullen;
graag ook met digitale vaardigheden.
Wanneer er een groepje aan het archief werkt kost het niet veel tijd en is het gezellig. En minder kwetsbaar dan een werkgroep van 1 persoon. ( Zie het verleden)
We komen eens in de 14 dagen bijeen op dinsdagochtend van 9 tot ongeveer 11. uur, maar niet in de vakantie perioden.
Wilt u meer weten: neem contact op met ons via ons mailadres:
kerkarchief@pknwarnsveld.nl  of
Cees Glastra,         tel 0575 574356
Help mee dat goed bewaard wordt wat in onze kerkelijke gemeente gebeurde.
NB. Het boek:” in en om om de kerk “is nog beperkt verkrijgbaar voor slechts € 5.-Vraag ons er naar. Bestel via de mail en het wordt thuis bezorgd.
Namens de werkgroep kerkarchief, Cees Glastra


Informatie uit het archief van de kerk en de kerkgemeenschap van Warnsveld is voor iedereen digitaal beschikbaar via de website van het Regionaal Archief Zutphen. Ook is de inventaris in te zien via deze PDF

Er komen binnenkort nog enkele aanvullingen, waarna dit archief zal worden afgesloten. We starten nu (2017) met een archief voor de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten, dat begint rond 2006. De stukken daarvoor leveren we echter pas rond 2020 in. Tot zolang is dit in te zien bij ons in de brandwerende kast in de Eekschuur. 
(zie bijgaande lijst: Inventariskast Eekschuur)

Voor meer informatie over het kerkarchief: mail gerust naar kerkarchief@pknwarnsveld.nl. 

Werkgroep Kerkarchief