Pastoraat

Het pastorale werk van de Protestantse Gemeente Zutphen is omgevormd van verzorgingspastoraat naar ontmoetingspastoraat. Dit houdt in dat de pastorale opdracht die ieder lid van de gemeente heeft, nl. omzien naar elkaar, haar basis heeft in de ontmoetingen. Ontmoetingen zoals die plaatsvinden in o.a. vieringen, gesprekskringen, toerustingsactiviteiten, werkgroepen en andere activiteiten.

Het kerkelijk gebied is verdeeld in twee wijken, Noord en Zuid. Elke wijk heeft een Wijkteam dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de pastorale zorg binnen de wijk. De predikant en ouderlingen worden in de uitvoering van het pastorale werk bijgestaan door een team van pastorale bezoekers.

Het wijkteam organiseert bezoekwerk aan nieuw ingekomen leden, jubilarissen en gemeenteleden met een beperkte mobiliteit door ziekte en/of ouderdom. De predikant in samenwerking met de ouderlingen draagt de zorg voor het tijdelijk intensief pastoraat.


Wijk Noord
Wijk Noord beslaat de postcodegebieden 7201, 7202, 7203, 7205 en de buitengebieden (o.a. Tonden, Empe, Eefde).

Predikantds. Ronald Heins06-33047002 heins@pknzutphen.nl
OuderlingenMarja Jaspers Focks (voorzitter wijkraadmarja@jaspersfocks.nl
Maarten Bronder0575-511869maarten.bronder@gmail.com
CoördinatorDicky Suitelasuitela69@planet.nl
Bezoekersds. Sierk Meijer (St. Elisabeth)0575-575712meije54@planet.nl
Ineke Ponger (De Hoven)inekeponger@gmail.com
SecretarisMarca Zantingmarcazanting@gmail.com
BloemengroetGreet Bosmanbosmanleene@gmail.com

Wijk Zuid
Wijk Zuid beslaat de postcodegebieden 7204, 7206, 7207, 7231 en 7232.

predikantds. Irma Pijpers785490 – pijpers@pknzutphen.nl
OuderlingenDinie Meijer
Bram van de Scheur
575712
Secretaris en coördinatorMarijke Inberg
BezoekersTineke van Vliet (Het Bornhof)
Alice Hilbers
Elly Mannak
Hedwig van der Meij
VoorzitterAuke ten Cate521229

Pastoraat woonzorgvoorzieningen

Het Bornhof, de IJsselflat, de Lunette, de Polbeek en St. Elisabethonbekend
Geestelijk verzorgers bij SutfeneRiekje Rijk
Regina van Veen
594444

Pastorale Raad
De Pastorale Raad functioneert onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad (GKR). De Raad houdt overzicht over alle pastorale activiteiten, faciliteert doelgroepgerichte initiatieven en draagt zorg voor de gezamenlijke toerusting.

Het werk wordt uitgevoerd door een bestuur dat bestaat uit:

Voorzittervacant
SecretarisCoby Aartsen06-33434361
Predikantends Ronald Heins
ds Irma Pijpers
06-33047002
785490
OuderlingenMarja Jaspers-Focks
Maarten Bronder
Dinie Meijer
Bram van de Scheur
06-83407414

575712
06-34847350
Mailadrespastoraat@pknzutpen.nl