Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft tot taak het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het goed functioneren van de Protestantse Gemeente Zutphen.

Dit houdt o.a. in:
– De zorg voor de instandhouding van de erediensten en het verkrijgen van de middelen voor de pastorale zorg
– De geldwerving door o.a. actie Kerkbalans
– Het beheren en onderhouden van de gebouwen
– Het beheren van de roerende en onroerende goederen
– Het uitvoeren van het personeelsbeleid
– Het voeren van de administratie van de gemeente
– De zorg voor de archieven

Het CvK voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de Kerkenraad. Door middel van de jaarrekening van de Protestantse Gemeente Zutphen legt het CvK verantwoording aan diezelfde Kerkenraad. Tevens stelt het CvK jaarlijks een begroting op die door de Kerkenraad wordt vastgesteld.

Provinciaal staat het college onder toezicht van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland

Samenstelling van het College
Voorzitter: Marietje Oltvoort (ouderling-kerkrentmeester) tel. 0575 553 979
Secretaris: Eveline van Hilten (ouderling-kerkrentmeester)
Penningmeester: Sjaak Meijer (ouderling-kerkrentmeester)
Leden met een specifieke taak:
Freek Pennings (ouderling-kerkrentmeester)
Ab van der Meij (kerkrentmeester)

Declaratieformulieren:
1. Algemeen t.b.v. voorgeschoten kosten voor de kerk
2. Declaraties predikanten
3. Declaraties organistenU kunt met het CvK contact opnemen via kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Postadres:
College van Kerkrentmeesters
Wilhelminalaan 3a
7204 AB Zutphen