Wanneer bij ziekte, ziekenhuisopname of andere zorgen pastorale bijstand gewenst is, kunt u contact opnemen met uw wijkpredikant of een van de ouderlingen.

Contact