In het geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Zutphen, maar ook als u geen lid bent maar wel kerkelijke betrokkenheid bij de uitvaart wilt, kunt u contact opnemen met een van de leden van het uitvaartteam.

Bij een overlijden en uitvaart kunnen woorden, liederen en rituelen steun en troost bieden. Vaak wordt na het overlijden een van de leden van het uitvaartteam gevraagd voor te gaan in de afscheidsdienst. Deze kan plaatsvinden in een van onze kerken, een crematorium, een aula of elders. Samen met de nabestaanden geven we de dienst op een passende wijze vorm. Het uitvaartteam bestaat uit de beide predikanten, de kerkelijk werker en een hiertoe opgeleid gemeentelid.

Hier vind u de tarieven die wij hanteren.

Zie ook de folder Afscheid nemen.

Contact