Wijk Noord (boven de Berkel)
Pastoraal werker: Martin Rus, +31 6 12024918, rus@pknzutphen.nl
ouderlingen: Enne de Boer, 06-23757401 en Marja Jaspers Focks, 06-83407414

Wijk Zuid (beneden de Berkel)
predikant: ds Irma Pijpers-Hoogendoorn, 0575-785490, pijpers@pknzutphen.nl
ouderlingen: Dinie Meijer, 0575-575712 en Bert Hilhorst, 0575-510993

Woonzorgvoorzieningen
ouderlingen/contactpersonen
IJsselflat: Dinie Meijer 0575-575712 en Alice Hilbers 06-51513306
Bornhof: Tineke van Vliet 0575-521466 en Joke Haasdijk 0575-571282
Polbeek: Marja Jaspers-Focks 06-83407414
Lunette: Enne de Boer 06-23757401

Uitvaartteam
Pastoraal werker: Martin Rus, +31 6 12024918, rus@pknzutphen.nl
ds Irma Pijpers-Hoogendoorn, 0575-785490, pijpers@pknzutphen.nl
Alice Hilbers, 06-51513306, alicehilbers@planet.nl