In de zondagse vieringen komen we samen om ons geloof te delen en elkaar te inspireren. We houden ook vespers en avondgebeden.
Onze vieringen zijn fysiek met max 30 personen in de kerk (aanmelden verplicht) en Online via YouTube en kerkomroep.nl te volgen.

– De kerkomroep-app is te downloaden voor Android en Apple.
– Wij gebruiken in de kerkdiensten het nieuwe liedboek. Op de orde van dienst worden de liederen niet meer afgedrukt. Neemt u dus uw liedboek mee naar de kerk.
– Hoe gaat het er aan toe in de kerkdienst? Klik hier.

Na afloop van de dienst wordt eens in de twee weken het Koffie Magazine uitgezonden, aansluitend aan en in de opname/weergave van de dienst die er dan is, met korte interviews met gemeenteleden.

Van begin november tot en met Palmzondag komen wij samen in de Wijngaard en vanaf de Stille Week voor Pasen tot en met de gedachtenisdienst begin november in de Walburgiskerk.


Werkgroep Vieren
De Werkgroep Vieren adviseert over zaken die met de Eredienst te maken hebben.

Een aantal activiteiten van de werkgroep Vieren zijn:

    Het nadenken over het liturgisch gebruik van beide kerkgebouwen en het doorgeven van ideeën daarover aan de kerkenraad.
    Het meedenken over de invulling van de kerkmuziek in de eredienst.
    Het verder uitwerken van de plannen voor een Gedachtenisplek / plek waar kaarsen aangestoken kunnen worden.
    Het overleggen met de diakenen, die verantwoordelijk zijn voor het goede verloop van de diensten van Schrift en Tafel. Verschillende praktische zaken zijn aan de orde geweest.

Met het oog op eigen verdieping en de elders genoemde taken, streeft de Werkgroep Vieren ernaar zich te blijven bezinnen op de liturgische vormgeving van onze Eredienst.

De Werkgroep Vieren bestaat uit één van de predikanten, een vertegenwoordiger van de kerkmusici, een vertegenwoordiger van de diaconie en andere gemeenteleden.


Liturgische kleuren:
De kleuren (van de stola’s van de voorganger en de antependia) geven aan in welke periode van het kerkelijk jaar wij ons bevinden.
Paars: de voorbereidingstijden: Advent en de Veertig-dagen-tijd.
Wit: de feesten en feesttijden: Kerstnacht en Kersttijd tot en met de zondag na Driekoningen (6 januari). Witte Donderdag, Paasnacht en de Paaskring (tot en met de zondag na Pinksteren). Ook bij de gedachtenisdienst rond Allerheiligen is de kleur wit.
Groen:  de ‘feestloze’ tijd: vóór de Veertig Dagen en vóór de Advent.
Rood: Pinksteren en bevestiging ambtsdragers.


Vespers in de Walburgiskerk
Al eeuwen worden vooral in abdijen en kloosters dagelijks de getijden gebeden of gezongen. In de vijf gebedsgetijden Metten, Lauden, Sext, Vespers en Completen brengen wij God dank en geven de eer die Hem toekomt.

In de Walburgiskerk zijn gedurende een aantal zomermaanden vespers.
De vespers (of het avondgebed). Het woord komt uit het Latijn, van vespera dat avond betekent. Het getijdengebed vindt plaats op het scharnierpunt als de dag overgaat naar de avond en de lichten worden ontstoken.
De kern wordt gevormd door de psalmen. De lofzang van Maria, het Magnificat, heeft altijd een centrale plaats gevolgd door een aantal gebeden en een kort gebed voor alle gestorvenen.
De vespers worden georganiseerd door de Protestantse Gemeente Zutphen in samenwerking met de Stichting Hendrick Baderorgel.

De Walburgiskerk kent 3 type vespers:
– de Choral Evensong naar Anglicaans model (Daily Evening Prayer in het Book of Common Prayer)
– de Koorvespers
– Orgelvespers

De mystieke sfeer van gebed, rust, bezinning en spiritualiteit nodigt in onze jachtige tijd steeds meer mensen uit dit met ons mee te vieren.

Commissie Vespers Walburgiskerk
Berber Oldenbeuving
Wilmer de Jong
Jeroen Pijpers
Irma Pijpers-Hoogendoorn
De Commissie is bereikbaar via e-mail:  vespers@pknzutphen.nl