Binnen de Protestantse Gemeente Zutphen is uiteraard veel plek voor jou!
Zo organiseren we door het jaar heen allerlei leuke bijeenkomsten waar je samen met je leeftijdsgenoten of je ouders aan de slag kan gaan met zaken rond het geloof. Soms is dat met nieuwe dingen leren, een andere keer is het meer praktisch, dingen doen.

Natuurlijk is er veel ruimte voor je eigen inbreng. Heb je bijvoorbeeld een leuk idee om samen te doen? Klik dan hier om dat aan ons te laten weten. Iemand zal dan contact met je opnemen om te kijken hoe we dit in de gemeente kunnen vormgeven. 

Voor kinderen is er momenteel:
– Oppas
– Kindernevendienst – iedere zondagmorgen
– Kliederkerk – drie keer per jaar op zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00
– Eet Weet Club – voor kinderen van groep 7 en 8, samen eten en dan samen leren

Voor jongeren is er:
– Een Stap Verder – om de week op zondagmorgen
– Catechese 12+ – 6 weken in het jaar, in samenwerking met de Protestantse Gemeente Warnsveld-Leesten
– Maatschappelijke Stage


KINDERNEVENDIENST
Iedere zondagmorgen is er tijdens de dienst voor alle kinderen van de basisschool de gelegenheid om op hun eigen manier aan de slag te gaan met het bijbelverhaal. In de kindernevendienst wordt een bijbelverhal verteld, en wordt het door middel van een werkvorm verder verkend. In de perioden rond Kerst en Pasen zijn er meestal doorlopende projecten. Meestal wordt het materiaal van het Nederlands Bijbelgenootschap, Bible Basics,  gebruikt.


KLIEDERKERK
Tijdens Kliederkerk kunnen kinderen zich met hun ouders verdiepen in een bijbelverhaal of thema. Deze verrassende vorm van kerk-zijn spreekt alle zintuigen aan: luisteren, zien, proeven, ruiken en voelen. Kliederkerk kan wat rommelig en knutselig klinken, maar het verwijst eerder naar de chaos van het leven waar we allemaal mee te maken hebben. Leven is soms toch best wel eens kliederen.

Tijdens de kliederkerk beginnen we kort met een gezamenlijke activiteit. Daarna kan iedereen een uur lang met verschillende werkvormen verschillende kanten van het bijbelverhaal of thema verkennen. We sluiten af met een korte viering en een heerlijke high tea.

Facebook: facebook.com/kliederkerkzutphen
Instagram: instagram.com/kliederkerkzutphen
E-mail: kliederkerkzutphen@gmail.com


EET WEET CLUB
Voor kinderen uit groep 7 en 8 uit de basisschool is er de Eet Weet Club. In ongeveer 5 bijeenkomsten ontmoeten we elkaar. We beginnen met samen eten (wat altijd erg gezellig en lekker is) en daarna praten we nog een uurtje over God, Jezus, de Heilige Geest, de kerk, geloven en dergelijke. 


EEN STAP VERDER
Een Stap Verder is een eigen viering voor jongeren van 12-15 jaar oud. Deze vindt om de week plaats tijdens de dienst van zondagmorgen. Vaak wordt er een thema besproken die raakt aan het dagelijks leven van de jongeren en een verbinding gemaakt met de Bijbel.

Een aantal keer per jaar organiseert Een Stap Verder een gezamenlijke acitviteit met Kids In Church, de jongerengroep uit Warnsveld. Denk bijvoorbeeld aan ‘Gluren bij de buren’ (op bezoek in een andere kerk), activiteiten rond Kerst of Pasen, Serious Request, dingen doen in het AZC en uiteraard de  Seizoensuitsmijter.
Contact: Remco van Reen, remcovanreen@gmail.com


MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Klik op deze regel voor meer info