WIJ ZIJN EEN GROENE KERK EN HIER STAAN WE VOOR!

In 2014 zijn we ons kerkelijke seizoen feestelijk begonnen met acht duurzame themaweken. Waarbij het startschot werd gegeven door het aanschroeven van het bordje “wij zijn een groene kerk”.

Dat was het begin van de duurzame weg die we als Protestantse gemeente Zutphen zijn gaan bewandelen. Het bordje aan onze deur was een zichtbare intentie en een aanmoediging.
In de afgelopen jaren hebben we de weg bewandeld, soms ging het snel en soms moesten we een stapje terug doen. Dit is een kort overzicht van wat we bereikt hebben.

In mei 2015 hebben we een diaken aangesteld met de speciale taak duurzaamheid. Zo is de duurzaamheid als taak ingebed in de kerkelijke structuur.

De opdracht van deze diaken is als volgt omschreven:
“Bij het uitvoeren van die taak betrekt ze gemeenteleden, de acties worden uitgevoerd onder de paraplu van de Diaconie. Indien mogelijk wordt er samenwerking gezocht met duurzame initiatieven in stad en regio”

Er is een definitie voor duurzaamheid geformuleerd, opgenomen in het kerkelijk beleidsplan, die wij onder andere hanteren bij het maken van onze kerkelijke beslissingen.

Duurzaamheid
De Aarde is van God en wij mogen haar als rentmeesters beheren en gebruiken
in verantwoordelijkheid tegenover de Schepper en onze medeschepselen.


Vertaald in de volgende kernwaarden:
. Betrouwbaarheid: klopt de ontvangen en verstrekte informatie, is er een keurmerk.
. Eerlijkheid: een goede balans tussen geven en nemen, openheid in besluitname, communicatie en duidelijke richtlijnen. . Rechtvaardigheid: trouw zijn aan je keuzes, een balans tussen prijs/ kwaliteit die reëel is, wat kost iets nou werkelijk en wat is het je waard?
. Rentmeesterschap: niet uitbuiten of verkwanselen maar in optima forma houden.
. Verbondenheid: met aarde en zuivere lucht, jezelf en elkaar. De pluriforme samenleving.
. Verantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen dragen in relatie tot de ander. Waarbij je met respect naar elkaar optreedt.
. Wederkerigheid. Als barmhartige Samaritaan niet uit de weg gaan wat op je pad komt.

We serveren duurzame en fairtrade koffie en thee, limonade en koekjes en schakelen over op duurzame schoonmaakmiddelen. Ook voor de maaltijd van de Heer gebruiken we biologische wijn en biologisch brood.

We onderhouden de perkjes rond de Walburgiskerk en recent is gestart met de aanpak van de tuin rond de Wijngaard.

We hebben de ecologische voetafdruk bepaald van onze gemeenschap en ook onze gemeenteleden geïnformeerd over de mogelijkheden en maatregelen die onze persoonlijke voetafdruk kunnen verlagen en die zij kunnen gebruiken.
We hebben een warmte terugwin installatie in de verbouwde Wijngaard gerealiseerd.

Aan de hand van Ecocolumns in het kerkblad “KerkZIN” worden actuele thema’s belicht op het terrein van de duurzaamheid. We hebben daarnaast in de afgelopen jaren diverse groene activiteiten op het gebied van de duurzaamheid georganiseerd. Waaronder het minimoestuin project, oogstmarkten en opruimacties. We hebben genoten van de workshop “God in de Supermarkt” en we hebben overgeschoten groenten geoogst (van biotuinders) voor de Voedselbank. In 2020 zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met onze zustergemeente Warnsveld. Dit resulteert in interessante lezingen en nieuwe inspiratie met onder andere de blik op plantaardig leven van de Vegan Church.

Doel voor de toekomst blijft bewustwording, alert aanwezig blijven bij de ontwikkelingen in kerk en gemeente en onze plaats in de gemeenschap van Zutphen meer in nemen.

Natuurlijk kunnen we meer doen als we samen dingen oppakken. Heeft u een interessant idee of zin om iets moois te doen in het kader van de duurzaamheid. Of wilt u uw medewerking verlenen aan voorkomende projecten dan kunt u contact opnemen met Willemien Erbrink, de diaken duurzaamheid via duurzaam@pknzutphen.nl.