WIJ ZIJN EEN GROENE KERK EN HIER STAAN WE VOOR!

In 2014 zijn wij ons kerkelijke seizoen feestelijk begonnen met acht duurzame themaweken. Waarbij het startschot werd gegeven door het aanschroeven van het bordje “wij zijn een groene kerk” aan ons kerkgebouw. Dat was het begin van de duurzame weg die wij als Protestantse Gemeente Zutphen zijn gaan bewandelen. Het bordje aan onze deur was een zichtbare intentie en een aanmoediging.

In de afgelopen jaren hebben we de weg bewandeld, soms ging het snel en soms moesten we een stapje terug doen. Dit is een kort overzicht van wat we bereikt hebben.

In mei 2015 werd een diaken aangesteld met de speciale taak duurzaamheid. Zo werd de duurzaamheid als taak ingebed in de ons kerkelijke werk. De opdracht van deze diaken is als volgt omschreven:
“Bij het uitvoeren van deze taak worden gemeenteleden zoveel mogelijk betrokken  Indien mogelijk wordt er samenwerking gezocht met duurzame initiatieven in stad en regio”

Er is een definitie voor duurzaamheid geformuleerd, die wij onder andere hanteren bij het maken van onze kerkelijke beslissingen.

Duurzaamheid
De Aarde is van God en wij mogen haar als rentmeesters beheren en gebruiken
in verantwoordelijkheid tegenover de Schepper en onze medeschepselen.


Vertaald in de volgende kernwaarden:
– Betrouwbaarheid: klopt de ontvangen en verstrekte informatie, is er een keurmerk.
– Eerlijkheid: een goede balans tussen geven en nemen, openheid in besluit name, communicatie en duidelijke richtlijnen.

– Rechtvaardigheid: trouw zijn aan je keuzes, een balans tussen prijs/kwaliteit die reëel is, wat kost iets nou werkelijk en wat is het je waard?
– Rentmeesterschap: niet uitbuiten of verkwanselen maar in optima forma houden.
– Verbondenheid: met aarde en zuivere lucht, jezelf en elkaar. De pluriforme samenleving.
– Verantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen dragen in relatie tot de ander. Waarbij je met respect naar elkaar optreedt.
– Wederkerigheid: als barmhartige Samaritaan niet uit de weg gaan wat op je pad komt.

We serveren duurzame en fairtrade koffie en thee, limonade en koekjes en schakelen over op duurzame schoonmaakmiddelen. Ook voor de maaltijd van de Heer gebruiken we biologische wijn en biologisch brood. We onderhouden de perkjes rond de Walburgiskerk en de tuin rond de Wijngaard.

We hebben de ecologische voetafdruk bepaald van onze gemeenschap en ook onze gemeenteleden geïnformeerd over de mogelijkheden en maatregelen die onze persoonlijke voetafdruk kunnen verlagen en die zij kunnen gebruiken.
We hebben een warmte terugwin installatie in de verbouwde Wijngaard gerealiseerd.

Aan de hand van columns in het kerkblad “KerkZIN” worden actuele thema’s belicht op het terrein van de duurzaamheid. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren diverse groene activiteiten op het gebied van de duurzaamheid georganiseerd. Waaronder het minimoestuin project, oogstmarkten en opruimactiesde workshop “God in de Supermarkt” en we hebben overgeschoten groenten geoogst (van biotuinders) voor de Voedselbank. In 2020 zijn we samen gaan optrekken met de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten. Dit heeft geresulteerd in interessante lezingen en nieuwe inspiratie met onder andere de blik op plantaardig leven van de Vegan Church.

Doel voor de toekomst blijft bewustwording, alert aanwezig blijven bij de ontwikkelingen in kerk en gemeente en onze plaats in de gemeenschap van Zutphen meer in nemen.

Natuurlijk kunnen wij meer doen als we samen dingen oppakken. Vanaf september 2022 is de functie van diaken duurzaamheid in onze gemeente vacant. Heeft u interesse in deze functie of een interessant idee of zin om iets moois te doen in het kader van de duurzaamheid, neem dan contact met op ons via een van de diaken of via diaconie@pknzutphen.nl.