Wijkindeling

PASTORALE – EN DIACONALE WIJKINDELING
Ouderlingen, diakenen, pastorale medewerkers en leden van de kerkelijke contactgroep hebben elk een taak in de gemeente. Om alles goed te laten functioneren is de gemeente in drie pastorale wijken verdeeld. Iedere wijk is opgedeeld in secties en per sectie is een team samengesteld bestaande uit een predikant, en zo mogelijk één of meer ouderlingen, diakenen, pastorale medewerkers en een aantal contactpersonen van de kerkelijke contactgroep. In dit document vindt u een overzicht van de pastorale wijkindeling, met daarbij de betreffende contactgegevens. De indeling van de de wijken, met bijbehorende wijkpredikant, is als volgt:

WIJK 1 (NOORD):
Omvat het gehele ‘oude dorp’ Warnsveld (ten noorden van de Draaiomsdreef / Scheperkamp).
Wijkpredikant: ds. Simon Sluis. Telefoon: 06 23552501 (ds. Sluis vervangt tijdelijk ds. Liesbeth Burger totdat er een een nieuwe predikant benoemd is)

WIJK 2 (MIDDEN):
Omvat de wijken Welgelegen, Scheperkamp, Overkamp, Leesten-Oost (nieuwbouw vanaf de Kerkhofweg) en het buurtschap Warken.
Wijkpredikant: ds. Stijn van der Woude, Telefoon 06 33 62 70 57

WIJK 3 (ZUID):
Omvat de wijk Leesten-West (Ooyerhoek, Laakse Veld, Laakse Tuin en De Enk) en de oude buurtschappen Leesten en Bronsbergen, alsmede de leden die Warnsveld als ‘voorkeursgemeente’ hebben aangegeven en buiten het werkgebied van onze gemeente wonen.
Wijkpredikant: ds. Els Diepeveen, tel.: 769124

Plattegrond  || klik hier voor groter
Visueel overzicht van de pastorale wijkindeling

Volgens de regels van de nieuwe kerkorde van de PKN wordt u, als u lid bent van één van de bij de PKN aangesloten geloofsgenootschappen, via de landelijke ledenadministratie, automatisch ingeschreven bij de plaatselijke Protestantse Gemeente binnen het werkgebied waar u woonachtig bent.

Woont u in het werkgebied van een andere Protestante Gemeente en wilt u lid worden van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten, dan kunt u uw lidmaatschap over laten schrijven door uw wens schriftelijk kenbaar te maken aan onze ledenadministratie. Wij zorgen vervolgens voor de overschrijving. Omgekeerd is dit ook mogelijk. Ook dan dient u uw wens schriftelijk kenbaar te maken aan onze ledenadministratie, die er voor zorgt dat u, met instemming van beide kerkenraden, wordt overgeschreven naar een andere gemeente.