Het jubileumprogramma, dat voor de viering van 1000 jaar Martinuskerk was opgesteld, kon wegens het coronavirus helaas niet doorgaan.

Voorbereid voor dit jaar zijn nog wel:

  • een tentoonstelling gedurende de zomermaanden, met archeologische vondsten van de pastorie, foto’s  over de geschiedenis, kunstwerken van de kerk en rituelen nu.
  • een fietsroute langs de (voormalige)kerken en kapellen in een wijde kring van de vroegere oerparochie Warnsveld
  • een lezing over de geschiedenis van kerk en oorkonde door archeoloog Michel Groothedde op 4 oktober om 20.00 uur in de Martinuskerk.

Verdere plannen waaronder een openluchtspel, een kinderprogramma, Gregoriaanse en moderne kerkmuziek en een middeleeuwse Martinusmaaltijd zijn verschoven naar 2022.

Ook aardig om te weten dat Venster, kwartaalblad nr. 2 van de Stichting Oude Gelderse kerken er vier pagina’s aan onze kerk heeft gewijd!