900 jaar Martinuskerk: dat vraagt zorg en aandacht!

Voorbeeld van natuursteen in steunbeer

Dit jaar bestaat onze Martinuskerk 900 jaar en inderdaad ze behoort tot ons nationaal cultureel erfgoed en is als zodanig door de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed met de status ‘monument’ erkend. Ons College van Kerkrentmeesters heeft onder andere als taak dit prachtige gebouw in stand te houden. Zij wordt hierin bijgestaan door De Monumentenwacht van de provincie Gelderland. Periodiek voert deze inspecties uit waardoor we inzicht hebben in de toestand van het gebouw en tijdig maatregelen kunnen nemen om te groot verval, en daardoor onnodig hoge kosten,  te voorkomen. Voor de lange termijn conditie van het gebouw én voor het beheer van de kosten is het beter regelmatig te inspecteren en planmatig onderhoud uit te voeren dan te lang niets te doen om ineens met hoge reparatie- en vervangingskosten geconfronteerd te worden.

Quote uit laatste inspectierapport Monumentenwacht: “De constructieve toestand van de kerk is goed. De onderhoudstoestand is eveneens goed. Dit is een gevolg van het feit dat er regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd.” Een mooi fitness rapport van deze 900-jarige!

Voor het kerkgebouw hebben we dus een meerjarig onderhoudsplan en om de zoveel jaar wordt een nieuw meerjarig onderhoudsplan gemaakt onder andere op basis van de inspectierapporten van de Monumentenwacht. We maken dit meerjarig onderhoudsplan (begrootte kosten voor de jaren 2019 t/m 2024: ca. 90.000 euro) samen met de landelijk opererende Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG) en hebben voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden ook subsidie gekregen (50% zijnde ca. 45.000 euro) in het kader van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM).

Dit jaar gaan we verschillende onderdelen uit het plan ten uitvoer brengen. De delen nemen we samen om de werkzaamheden te concentreren wat financieel de laagste kosten met zich mee brengt en ook in tijdsduur de minste overlast geeft. Want ondanks deze rare Coronatijd moet de kerk wel gebruikt kunnen blijven worden voor onze reguliere diensten, voor rouw- en trouwdiensten en voor andere gelegenheden.

Voorbeeld van eikenhouten binnendeur met ‘middeleeuws’ hang- en sluitwerk

De werkzaamheden betreffen voornamelijk de buitenkant van het kerkgebouw en dan nog met name de noordzijde (Rijksstraatweg). Daar is het minste zonlicht, en dus het meeste vocht en kou, en dus de meeste schade (snellere degradatie dan de zonnige en vaak windluwe zuidzijde). Het dak wordt aangepakt als ook het voegwerk in de muren en het natuursteen van de steunberen. Hiertoe zal een deel van de kerk in de steigers komen te staan. Ook zal er boven de gewelven van het koor een balustrade worden gemaakt zodat deze van boven af toegankelijk wordt voor inspecties. Ten slotte worden de middeleeuwse eikenhouten binnendeuren inclusief hun indrukwekkende hang- en sluitwerk weer netjes in de olie/verf gezet.