Actueel

Vanaf april is het weer mogelijk een dienst bij te wonen. Daarvoor reserveren kan via telefoon of e-mail. Zie hieronder. Dezelfde maatregelen met betrekking tot hygiëne, 1,5 meter afstand, zitplekken en looproutes die we hanteerden in de periode juli – december 2020, zullen ook nu weer gelden:

reserveren@pknwarnsveld.nl  of bellen met 06-82 83 31 03.

Gemeenteleden die een gast willen ontvangen om samen de kerkdienst online te volgen mogen zich ook via deze weg opgeven.