Actueel

Nieuwe predikant

Wie heeft niet rondgekeken tijdens de dienst op 13 november of hij/zij de te beroepen predikant in de kerk zag. Want de kandidaat, ds. René Silvis, was met zijn vrouw ds. Gerda Silvis aanwezig. In de gemeentevergadering na de dienst stelden zij zich voor. Tijd om naar elkaar te luisteren, muziek en zang, kerk in het dorp, zomaar wat punten die naar voren kwamen. De kerkenraad heeft na de gemeentevergadering het definitieve besluit genomen om ds. René Silvis te beroepen voor Warnsveld/Leesten. Op dit moment loopt de formele procedure van beroepsbrief en reactietijd.

Eekschuur en Martinuskerk

Een gebouw verkopen doe je niet zomaar. Daar gaat een heel proces aan vooraf. Zou de Eekschuur blijven dan is een grote investering nodig die de gemeente niet op kan brengen. Zeker niet gezien de bestaande tekorten op de begroting en het teruglopend aantal gemeenteleden en vrijwilligers. Met de verkoop van de Eekschuur kunnen we de Martinuskerk aanpassen aan wensen en behoeften van deze tijd en van onze geloofsgemeenschap.

De kerkenraad nam op 25 oktober een voorgenomen besluit om de Eekschuur te verkopen en de Martinuskerk aan te passen. In de gemeentevergadering van 13 november nam Elma Busz, voorzitter van het college van kerkrentmeesters, ons mee langs het proces van verkoop Eekschuur en aanpassingen aan de Martinuskerk. Er kwamen goede aandachtspunten naar voren, wat tips en adviezen, meningen over de verkoop en over de stoelen en banken. In de gemeentevergadering  is de gemeente gehoord en daarna heeft de kerkenraad op 15 november een definitief besluit genomen om de Eekschuur te verkopen en een aantal zaken in de Martinuskerk aan te passen, de 1e fase. Een 2e fase van aanpassingen kan pas als de Eekschuur daadwerkelijk verkocht is. Daarbij worden ook energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Wilt u het verslag van de gemeentevergadering ontvangen? Geeft u dit dan door via secretariaat@pknwarnsveld.nl.

Hier vindt u een verslag van de bespreking van de plannen rond Eekschuur en Martinuskerk op de gemeentevergadering van 3 juli jl.