Over onze kerkdiensten

foto interieur Martinuskerk

Niet elke zondag is hetzelfde. Er zijn verschillende vieringen, afhankelijk van de tijd van het jaar of bij speciale gelegenheden. Vooruitlopend op Pasen wordt de Paascyclus gevierd, met kerkdiensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en in de Paasnacht. In de Kerstnacht worden er vier kerkdiensten gehouden en op de Kerstmorgen één, elk met een eigen kleur. Tijdens de Pinksterviering worden zo mogelijk nieuwe lidmaten bevestigd. Op elke 2e vrijdag van de maand is er om 16.00 uur een kerkdienst in het zorg- en wooncentrum Den Bouw, Abersonplein 9, waar bewoners en anderen welkom zijn.

Doopvieringen
In onze gemeente wordt er bij voorkeur gedoopt tijdens speciale doopdiensten. Deze diensten worden met de doopouders voorbereid. De doopzondagen zijn over het algemeen de eerste zondag van de maand, om de andere maand. De data worden vermeld in het kerkblad. Het is tijdens doopvieringen alleen toegestaan om in de kerk foto’s te maken als daarover een afspraak is gemaakt met de dienstdoende predikant.

Bloemen
Enkele gemeenteleden zorgen wekelijks voor bloemen tijdens de kerkdienst.
Met Kerst, in de veertigdagentijd en met Pasen maken ze ook liturgische schikkingen en andere fraaie versieringen in de kerk. De bloemen worden na de dienst als groet van de gemeente bij een gemeentelid bezorgd. Indien bekend is dat de betreffende familie hiertegen geen bezwaar heeft, wordt de naam van de geadresseerde in de kerkdienst genoemd.

Voorbeden
Als u wilt dat iemand genoemd wordt bij de voorbeden, en u heeft aan die persoon gevraagd of die dat goed vindt, dan kunt u dat tot en met vrijdagmiddag melden aan de dienstdoende predikant of, als er een gastvoorganger is, aan de scriba. U kunt ook op zondagmorgen een voorbedebriefje invullen, die liggen achterin de kerk.

Kerkdienst Gemist
Sindskort is onze gemeente aangesloten bij Kerkdienstgemist.nl. Alle kerkdiensten worden hier LIVE uitgezonden. Ook wordt alles opgenomen, zodat het ook later kan worden beluisterd of gedownload. Download hiervoor de app “Kerkdienst Gemist” (App Store / Play Store), of ga direct naar www.kerkdienstgemist.nl, zoek op ‘Warnsveld’ en ga naar de betreffende datum (onder de player staat ook een overzicht van alle opgenomen kerkdiensten). Bij een live-uitzending kunt u simpelweg de afspeelknop op de afbeelding van onze kerk gebruiken. 

Ringleiding
Slechthorenden kunnen gebruik maken van de in de gehele kerk aanwezige ringleiding, indien hun hoorapparaat daarvoor is ingesteld.

Vervoer per auto
Aanvragen hiervoor kunnen ingediend worden bij het secretariaat van de diaconie, tel. 571691 of per e-mail diaconie@pknwarnsveld.nl In verband met het organiseren van vervoer, een verzoek graag tijdig doen.