Over onze kerkdiensten

foto interieur Martinuskerk

Gewoontes in de Martinuskerk
Als u binnenkomt krijgt u, indien gewenst, een liedboek en een orde van dienst uitgereikt. Hierop staat alles zoals de nummers van de liederen die we zingen. Als u de orde van dienst volgt, merkt u vanzelf hoe alles loopt. Er zijn meestal twee collectes. Op de orde van dienst vindt u de collectedoelen.
Na de dienst is er altijd koffie/thee en limonade. Bij mooi weer op het kerkplein en anders in de kerk zelf.
Schroom niet en vraag wat u wilt! We hopen van harte dat u blijft voor koffie.

Voor de kinderen
Er is oppas voor kinderen tot vier jaar. Kinderen van 4-12 jaar zijn eerst in de kerk en gaan tijdens de dienst naar de kindernevendienst. De kinderen zitten meestal in hun eigen banken rechts voorin, samen met de leiding van de kindernevendienst. De kinderen komen aan het eind van de dienst weer terug in de kerk. De kindernevendienst is in de Eekschuur. De kinderen moeten dus even naar buiten om daar te komen.
Voor jongeren van 12-16 jaar is er een keer in de twee weken Kids in Church, Kids.

Verschillende soorten diensten
Niet elke zondag is hetzelfde. Er zijn verschillende vieringen, afhankelijk van de tijd van het jaar of bij speciale gelegenheden. Zoals de paascyclus met kerkdiensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en in de Paasnacht, de diensten in de kerstnacht en op kerstmorgen en op Pinksteren. Een aantal keren per jaar is er een dienst van Schrift & Tafel en er zijn doopvieringen.
Op elke 2e vrijdag van de maand is er om 16.00 uur een kerkdienst in het zorg- en wooncentrum Den Bouw, Abersonplein 9, waar bewoners en anderen welkom zijn.

Doopvieringen
Wat een vreugde als er kinderen gedoopt worden! De predikanten bereiden de doopdienst voor met de doopouders. Praktisch: het is tijdens doopvieringen alleen toegestaan om in de kerk foto’s te maken als daarover een afspraak is gemaakt met de dienstdoende predikant.

Bloemen
Enkele gemeenteleden zorgen wekelijks voor bloemen tijdens de kerkdienst. De bloemen worden na de dienst als groet van de gemeente bij een gemeentelid bezorgd. Indien bekend is dat de betreffende familie hiertegen geen bezwaar heeft, wordt de naam van de geadresseerde in de kerkdienst genoemd.

Voorbeden
Als u wilt dat iemand genoemd wordt bij de voorbeden, en u heeft aan die persoon gevraagd of die dat goed vindt, dan kunt u dat tot en met vrijdagmiddag melden aan de dienstdoende predikant of, als er een gastvoorganger is, aan de scriba. U kunt ook op zondagmorgen een voorbedebriefje invullen, die liggen achterin de kerk.

Kerkdienst Gemist
Kunt u niet naar de kerk komen? Dan kunt u de dienst direct meevieren via Kerkdienstgemist.nl. U kunt ook achteraf kijken.
Download hiervoor de app “Kerkdienst Gemist” (App Store / Play Store), of ga direct naar www.kerkdienstgemist.nl, zoek op ‘Warnsveld’ en ga naar de betreffende datum (onder de player staat ook een overzicht van alle opgenomen kerkdiensten). Bij een live-uitzending kunt u simpelweg de afspeelknop op de afbeelding van onze kerk gebruiken. 

Ringleiding
Slechthorenden kunnen gebruik maken van de in de gehele kerk aanwezige ringleiding, indien hun hoorapparaat daarvoor is ingesteld.

Vervoer per auto
Wilt u graag naar de kerk maar kunt niet op eigen gelegenheid komen? Laat het weten aan de diakenen via tel. 571691 of per e-mail diaconie@pknwarnsveld.nl. Graag tijdig zodat we het vervoer goed kunnen organiseren.