Wijkindeling

Onze gemeente is ingedeeld in twee wijken.

WIJK 1
Warnsveld: oude dorp | verzorgingscentrum en aanleunwoningen | buitengebied PKN Warnsveld
Zutphen: Ooyerhoek | buurtschap Brondbergen | alle leden PKN Warnsveld
Wijkpredikant: ds. René Silvis | 06 58 94 82 09 | r.silvis@pknwarnsveld.nl

WIJK 2
Welgelegen | Scheperkamp | Overkamp | Leesten-Oosten (vanaf Kerkhoflaan) | buurtschap Warken | Leesten-West, De Enk | Leesten-West, De Eme | buurtschappen Leesten
Wijkpredikant: ds. Stijn van der Woude | 06 33 62 70 57 | s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl

Plattegrond: hier vindt u een plattegrond met de wijkindeling

Inschrijven of overschrijven als lid

Volgens de regels van de nieuwe kerkorde van de PKN wordt u, als u lid bent van één van de bij de PKN aangesloten geloofsgenootschappen, via de landelijke ledenadministratie, automatisch ingeschreven bij de plaatselijke Protestantse Gemeente binnen het werkgebied waar u woonachtig bent.

Woont u in het werkgebied van een andere Protestante Gemeente en wilt u lid worden van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten, dan kunt u uw lidmaatschap over laten schrijven door uw wens schriftelijk kenbaar te maken aan onze ledenadministratie. Wij zorgen vervolgens voor de overschrijving. Omgekeerd is dit ook mogelijk. Ook dan dient u uw wens schriftelijk kenbaar te maken aan onze ledenadministratie, die er voor zorgt dat u, met instemming van beide kerkenraden, wordt overgeschreven naar een andere gemeente.