Schenken en nalatenU kunt op verschillende manieren het werk van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten steunen. Met een gift (of schenking) via de jaarlijkse actie Kerkbalans en door middel van de bijdragen voor de Solidariteitskas of Eindejaarcollecte. Ook kunt u financiële middelen of (on)roerende zaken nalaten in de vorm van een legaat of erfstelling. Bij schenkingen is de kerk geen schenkingsrecht verschuldigd omdat zij wordt aangemerkt als instelling van algemeen nut. De kerk is geen erfbelasting verschuldigd.

Schenken – een eenmalige gift
Zoals u wellicht weet, is de bijdrage aan de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten als gift of schenking aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. U kunt giften en schenkingen aftrekken voor zover deze meer dan 1% (de drempel) en niet meer dan 10% (het maximum)  van uw drempelinkomen bedraagt. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het belastingtarief waaronder u valt.

Schenken – een periodieke gift
Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de plaatselijke gemeente (of diaconie) schenkt. U hoeft daarvoor niet naar de notaris. U kunt een periodieke gift, bijvoorbeeld uw jaarlijkse bijdrage voor de Aktie Kerkbalans, zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt deze mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan onze gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan onze gemeente dus verhogen zonder dat het u meer kost.
Klik hier voor meer informatie.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.
Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen.

Wilt u een overeenkomst met onze gemeente aangaan voor een periodieke gift? Klik hier om de modelovereenkomst te downloaden. Vul het formulier in, print het uit, onderteken het en stuur het naar onze penningmeester. De adresgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Nalaten
Als u gaat nadenken over uw nalatenschap en u overweegt om de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten in de toekomst te steunen, kunt u dit vastleggen in een testament. U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw nalatenschap vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.

U kunt de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door erfstelling.

Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp. Een voorbeeldtekst van een legaat is: “Ik legateer (eventueel met kosten) en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten te Warnsveld een bedrag in contanten groot € ….”.

Bij een erfstelling benoemt u de kerkelijke gemeente als erfgenaam voor (een deel van) de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de kerkelijke gemeente tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat de kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft. Een voorbeeldtekst van een erfstelling: “Ik benoem tot erfgenaam voor … deel de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten te Warnsveld”.

Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos. U kiest zelf de notaris.

Informatie
Mocht u meer willen weten over het schenken via periodieke giften, een legaat of een erfstelling, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, Jan-Harmen de Goeijen, Marga Klompélaan 162, 7207 KC Zutphen, per tel. 0575-570420 / 06-25438859 of per e-mail: jh@degoeijen.nl