Pastoraat

Pastorale Raad.

Deze bestaat uit een aantal ouderlingen en predikanten die samen proberen een band op te bouwen met mensen die deel (willen) uitmaken van de kerkge­meenschap. Hierbij is ontmoeting een belangrijk uitgangspunt, dan is er ruimte om geloof en twijfel, het leven en God ter sprake te brengen.

Pastoraat