College van Kerkrentmeesters

Dit College zorgt voor de uitvoering en draagt verantwoordelijkheid voor het fi­nancieel- en vermogensrechtelijk beheer, in overleg met de Kleine Kerkenraad. Daarbij is het beleid leidend en zijn de financiën volgend. Het College legt via de Kleine Kerkenraad verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad.

KERKBALANS

Voor de Actie Kerkbalans 2022 hebben we tot nu toe 870 toezeggingen ontvangen met een totaalbedrag van bijna € 203.000. De prognose was dit jaar € 207.000.

BEGROTING 2023

De begroting 2023 van het College van Kerkrentmeesters is door de kerkenraad in de vergadering van 25 oktober 2022 vastgesteld. De verkorte begroting 2023 vindt u hier.

Mocht u over de begroting vragen hebben dan kunt u contact opnemen de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, Jan-Harmen de Goeijen, via jh@degoeijen.nl