College van Diakenen (CvD)

HULP NODIG?
Het College van diakenen (CvD) geeft in haar beleid aandacht aan vier thema’s: armoede, vluchtelingen, duurzaamheid en jeugd. Ondanks dat er nood is in de samenleving door de coronacrisis komen er tot nu toe nauwelijks of geen hulpvragen binnen. Hebt u zelf een hulpvraag of weet u mensen die hulp nodig hebben, doet u dan een bericht aan een van de diakenen of neemt u contact op met ondergetekende. Iraanse gemeenteleden zijn graag bereid klussen uit te voeren in dit verband.

Het zijn nu nog moeilijke tijden. Hebt u behoefte aan aandacht, een luisterend oor?
Belt u één van de predikanten of ouderlingen.

Voor praktische hulp: diaken Piet Kroneman, 06-40467412.

Klik voor informatie over de diaconie op onderstaande link

Jaarverslag 2021 Diaconie

Begroting Diaconie

NIET ALLEEN

UIt: Trouw 18 maart 2020

Website voor hulpbehoevenden Kerken, christelijke organisaties en de ChristenUnie en SGP hebben in nauw contact met de overheid de website www.nietalleen.nl opgezet.
Daar worden in deze coronatijden hulpbehoevende mensen – hond uitlaten, boodschappen doen, een telefoongesprek – in contact gebracht met lokale hulporganisaties.
Mochten die geen soelaas bieden, dan zorgen kerken dat er op een andere manier hulp wordt geregeld.
Hulpvragers kunnen ook bellen met 0800-1322. De website en het telefoonnummer zijn vanaf vandaag actief.