Inspiratie
a. Groeien in geloof
De Protestantse Gemeente ontleent haar identiteit aan de continu in ontwikkeling zijnde christelijke geloofstraditie, die zij ervaart als een rijke bron van inspiratie. In die geloofstraditie is het Woord van God een bevrijdende kracht.
b  Ontwikkelen van een wijde blik op de wereld
De Protestantse Gemeente is zich bewust van de haar omringende leefwereld en haar potentiële bronnen van inspiratie. Deze bredere kijk nodigt uit “alles te onderzoeken en het goede te bewaren”.

2. Expressie
Inspiratie vraagt om expressie.
a. Overvloedig en ruimhartig vieren
Het expressiemiddel bij uitstek voor een geloofsgemeenschap is het vieren van de liturgie. De reguliere kerkdienst ervaart zij als een vertrouwde en beproefde vorm van expressie. Tegelijkertijd streeft zij naar vernieuwing, naar nieuwe wegen om te vieren rond het Woord van God.
b. Zoeken naar een nieuwe taal
Naast het vieren zoekt de Protestantse Gemeente nieuwe vormen van expressie, nieuwe vormen van taal en muziek in een wederkerige relatie met de samenleving.

3. Gemeenschap
a. Bouwen aan een aantrekkelijke, moderne en eigentijdse geloofsgemeenschap
De Protestantse Gemeente te Zutphen wil zich verder ontwikkelen richting een religieuze, sociale, morele en culturele geloofsgemeenschap, in verbondenheid met de stad Zutphen en de oecumene.
b. Groeien in gemeenschapszin
De Protestantse Gemeente te Zutphen streeft naar een vitale en pluriforme geloofsgemeenschap waarin de gemeenschapszin ten volle gestalte krijgt en wordt benut.

4. Samenleving
a. Werken aan een herkenbare en relevante positie in stad & streek
De Protestantse Gemeente kiest voor een herkenbare en relevante positie in Zutphen. Invloeden vanuit de samenleving komen de geloofsgemeenschap binnen, geloofsopvattingen beïnvloeden op hun beurt de samenleving.
b. Ondersteunen van individuele relaties met de samenleving
Individuele leden van de geloofsgemeenschap zijn ieder op eigen wijze actief in de samenleving.
De Protestantse Gemeente laat zich inspireren door deze mensen en stimuleert actieve deelname.