• 08 november 2022

Het College van Kerkrentmeesters heeft gepubliceerd:

Stand van Kerkbalans 2022 en

Begroting 2023.

Beide artikelen vindt u de hier.