• 15 december 2021

Dichtbij en praktisch: dat is de hulp die we namens de diaconie ook in de decembermaand bieden. Een aantal huishoudens, waarvan we weten dat zij in deze dure decembermaand wel een extraatje kunnen gebruiken, worden door onze diakenen bezocht. Op deze manier laten we graag onze warme betrokkenheid bij de gemeente zien. Deze hulp speelt zich af buiten uw blikveld: we hangen dit niet aan de grote klok, maar het gebeurt wel degelijk.

Een actie, die wat meer in het oog springt en die we in samenwerking met kerken en geloofsgemeenschappen uit Zutphen en Warnsveld  uitvoeren is de kerstpakketten actie. In 2021 worden weer 200 kerstpakketten bezorgd, door vele vrijwilligers. Dit gebeurt op zaterdag 18 december. De ontvangers zijn zorgvuldig door de Gemeente Zutphen geselecteerd en zij zijn geïnformeerd dat zij in aanmerking komen voor een pakket namens de samenwerkende kerken. Zij ontvangen een goed gevuld kerstpakket met kruidenierswaren, een kerststol èn een envelop met een klein bedrag voor de aankoop van verse producten. Daarbij een mooie kerstkaart met een foto uit Zutphen. Uit onze ervaringen uit de afgelopen jaren weten we, dat de pakketten echt terecht komen in huishoudens waar de nood het hoogst is.

Daarnaast ondersteunen we ook de kerstbrunch, die SpIJS uit Warnsveld klaarmaakt. Bestemd voor 150 volwassenen en 50 kinderen, die eenzaamheid ervaren of door andere omstandigheden niet de sociale en/of financiële mogelijkheden hebben om van kerst een fijn moment van hoop en gezelligheid te maken. Helaas (weer) niet in de lunchroom, maar via een thuisbezorgd brunchpakket. Vrijwilligers helpen met bereiden, samenstellen en rondbrengen van de brunchpakketjes en dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Hart van de Warnsveldse Boys, Lions Kattenhaven en de diaconieën van Zutphen en Warnsveld-Leesten.

Deze acties kosten veel geld. Wij collecteren daarvoor in de kerkdiensten van kerstavond, 24 december, maar realiseren ons dat velen van u daar dit jaar niet bij kunnen zijn.

Wilt u toch een bijdrage overmaken om dit werk, lokaal en dichtbij, te ondersteunen, maakt u dan een gift over aan:

NL93RAB00373739672 t.n.v. diaconie PKN Warnsveld onder vermelding van ‘kerstacties diaconie’.

Hartelijk dank voor uw bijdrage,

Uw diakenen.