• 30 juni 2021

Het Comite 1000 jaar Martinuskerk vraagt  uw aandacht voor het volgende:

VIERING 1000 JAAR Martinuskerk.

Het jubileumprogramma, dat voor de viering van 1000 jaar Martinuskerk was opgesteld, kon wegens het coronavirus helaas niet doorgaan.

Voorbereid voor dit jaar zijn nog wel:

  • een tentoonstelling gedurende de zomermaanden, met archeologische vondsten van de pastorie, foto’s  over de geschiedenis, kunstwerken van de kerk en rituelen nu.
  • een fietsroute langs de (voormalige)kerken en kapellen in een wijde kring van de vroegere oerparochie Warnsveld
  • een lezing over de geschiedenis van kerk en oorkonde door archeoloog Michel Groothedde in september.

Verdere plannen waaronder een theatervoorstelling, een kinderprogramma, Gregoriaanse en moderne kerkmuziek en een middeleeuwse Martinusmaaltijd zijn verschoven naar 2022.

Ook aardig om te weten dat Venster, kwartaalblad nr. 2 van de Stiching Oude Gelderse kerken er twee pagina’s aan onze kerk heeft gewijd!