• 01 mei 2023

De Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten zoekt per 1 juni 2023:

Penningmeester

Je bent lid van het College van Kerkrentmeesters, die maandelijks overlegt over zaken wat betreft financiën, gebouwen en personeelszaken. De penningmeester zorgt ervoor dat alle financiële zaken goed lopen. Je houdt hiervoor regelmatig contact met de administrateur(s). Je zorgt in samenwerking met de administrateur voor de jaarrekening en begroting. Je zorgt voor de financiële aspecten van o.a. gebouwen en personeel. Ook zorg je voor ondersteuning bij de Actie Kerkbalans.

Het College van Kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn. Betalingen worden gedaan volgens het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting. Ook de verzekeringen en het opmaken van de collecteroosters horen bij jouw taken.

Een penningmeester is onmisbaar in de organisatie van onze kerk. Wil jij ons helpen om de helicopterview te houden over de financiën van de kerk, maar twijfel je nog? We gaan graag met je in gesprek of we hier een oplossing voor kunnen vinden. We hebben je hulp hard nodig!

+++

Zorg jij er voor dat het kerkgebouw prima onderhouden wordt? Wij zoeken per direct een:

Gebouwenbeheerder

Je maakt deel uit van het College van Kerkrentmeesters, die maandelijks overlegt over zaken wat betreft financiën, gebouwen en personeelszaken. Als gebouwenbeheerder ben je het aanspreekpunt voor alles wat met de gebouwen te maken heeft. Ook zorg je ervoor dat de gebouwen en de installaties op tijd onderhoud krijgen, en maakt hiervoor afspraken met aannemers.

Wil jij je steentje bijdragen aan onze kerk, en heb je affiniteit met financiën of gebouwen? Neem dan contact op met:

Elma Busz voorzitter.cvk@pknwarnsveld.nl

Jan-Harmen de Goeijen jh@degoeijen.nl

Jappie Berger secretaris.cvk@pknwarnsveld.nl
Ook voor een algemene functie bij de kerkrentmeesters, voor diverse voorkomende zaken, is een extra kerkrentmeester van harte welkom!