De schikkingen staan in de Wijngaard staan en worden gemaakt door Marleen Hulsbos, Dicky Suitela, Tineke Wijers.

Liturgische schikking op de 1e zondag.
De kronkelige hazelaar verbeeldt ons kronkelige levenspad, we weten niet wie en wat we tegenkomen op
dit pad. Op deze eerste zondag komen we in aanraking met donkere krachten. In de woestijn komen ze op ons af. De verleider wil ons bedriegen en laten geloven in de macht van het geld en dat we veel meer
nodig hebben dan ons dagelijks brood. De bijbel geeft ons richting om verleidingen te weerstaan en het
goede te doen.

Liturgische schikking op de 2e zondag.
De kronkelige hazelaar verbeeldt ons kronkelige levenspad. We weten niet wie en wat we tegenkomen op
dit pad, maar vandaag is er de ontmoeting op de berg van Jezus met Mozes en Elia. Deze 3 personen
worden verbeeld door de 3 witte tulpen.

Liturgische schikking op de 3e zondag van de 40-dagentijd.
De kronkelige hazelaar verbeeldt ons kronkelige levenspad, we weten niet wie en wat we tegenkomen op
dit pad. Vandaag ontmoet Jezus de vrouw bij de bron. Zij die niet gezien wil worden wordt gezien door
Jezus. Hij ziet haar en houdt haar een spiegel voor. Het water symboliseert zowel bron als spiegel.

Liturgische schikking op de 4e zondag van de 40-dagentijd.
De kronkelige hazelaar verbeeldt ons kronkelige levenspad, we weten niet wie en wat we tegenkomen op
dit pad. Vandaag ontmoeten we een man die niet ziet en niet gezien wordt door de mensen om hem heen.
Jezus ziet en doet hem zien. Het oog verbeeldt…..oog hebben voor…..zien…