Wat de toekomst brenge moge…

Onze kerk wordt alsmaar kleiner, en grijzer. In de nabije toekomst kunnen we daarom waarschijnlijk niet met de ons vertrouwde vorm en manier van kerkzijn door. Geld en menskracht zal schaarser worden. Een heroriëntatie is daarom op zijn plaats.  Als we durven te kiezen en te focussen, dan kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zienDaarom is iedereen van harte uitgenodigd hier over te praten en samen na te denken over de toekomst.

Bij de bijeenkomst op 11 september, na afloop van de dienst in de Walburgiskerk deden wel zo’n 70 mensen mee. Dat was een goede start van de vele gesprekken die nog gaan volgen.We praten binnenkort ook met andere groepen (o.a. kinderen, jongeren en ouders), en voeren ook 1-op-1 gesprekken.

Zoom-meting

Wie mee wil doen met de digitale ZOOM-bijeenkomst op 10 oktober om 20.00 uur kan zich opgeven via mail rank@pknzutphen.nl

Enquête

Wie wil, kan de gestelde vragen, ook beantwoorden via het enquêteformulier dat u hier kunt openen. (enquête toekomst kerk PKN Zutphen ) Of gebruik de qr-code.

image001.jpg

Na alle gesprekken maakt de werkgroep RANK een analyse van alle verslagen en komt met een advies. We hopen dat begin 2023 te presenteren en zullen ook voor die tijd een eerste tussenresultaat te geven. Vele handen maken licht werk: daarom tot slot de vraag: Wilt u helpen met het interviewen van een paar gemeenteleden (en ex-gemeenteleden?) Geef u dan op via de mail. De vragen zijn al geformuleerd.

We willen een gezamenlijk beeld van wat voor type kerk we willen zijn over 5-10 jaar. Met dat beeld voor ogen kunnen we makkelijker keuzes gaan maken: wat doen we wel en wat niet (meer). Dat kan alleen maar werken als dit beeld ook echt gezamenlijk is en wij als gemeente er enthousiast van worden, of er in ieder geval toekomst in zien en vrede mee kunnen hebben. We zijn benieuwd of er iets van een gezamenlijk, en ook realistisch beeld ontstaat van wat voor type kerk we op termijn willen worden.

realistisch beeld ontstaat van wat voor type kerk we op termijn willen worden.

Om het gesprek op gang te helpen, schetsen een beeld van wie we nu zijn én geven we mogelijke toekomstplaatjes. We zijn benieuwd of u ze herkent, en hoe u het voor u ziet. Hier vindt u de volledige tekst van de beelden, de toekomstplaatjes en de bijbehorende vragen.

Met vriendelijke groet

Emma Gossink namens de werkgroep Rank

Irma Pijpers
Ronald Heins
Douwe Bonnema
Jan Marten Praamsma
Pieter van Hilten
Emma Gossink