PG Zutphen – Actie Kerkbalans 2022

Geef vandaag voor de kerk van Morgen. U kunt uw toezegging nu ook via onze website eenvoudig regelen.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters