• 07 mei 2021

WAAR TWEE OF DRIE…..: oproep om samen thuis te vieren.

Het afgelopen jaar was een jaar dat we niet gauw zullen vergeten. We zouden vol ongeloof hebben gereageerd als iemand ons begin 2020 had gezegd dat we door een rondwarend besmettelijk virus voor lange tijd helemaal niet of slechts met een gering aantal de zondagmorgendienst zouden mogen bijwonen. Toch was en is het nog steeds de realiteit.

Dankzij een geweldig streamingteam is het mogelijk om alle diensten thuis voor de buis, op een tablet of smartphone mee te vieren. Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. Niet alle gemeenteleden beschikken over internet. En voor veel alleengaanden wordt het steeds moeilijker om iets van gemeenschap te ervaren, zo in je eentje voor het scherm.

Het is bekend dat er gemeenteleden zijn die al het initiatief hebben genomen om anderen uit te nodigen om samen de diensten mee te maken. Dat is zo’n goed voorbeeld dat het navolging verdient!
Daarom nodigt de Pastorale Raad u uit om het ‘samen thuis vieren’ te realiseren. We willen dat doen door mensen die graag samen naar de dienst zouden willen kijken te koppelen aan een gastvrouw/gastheer of gastgezin. Op dit moment mag ieder één persoon binnenshuis uitnodigen. Graag zouden we van u willen weten of de behoefte tot samen vieren bij u bestaat en zo ja, om dit kenbaar te maken aan de Pastorale Raad. Ook nodigen we gemeenteleden uit zich te melden als zij de rol van gastgezin of gastvrouw/gastheer op zich willen nemen. Afhankelijk van het aantal reacties wordt dan in gezamenlijk overleg een koppeling gemaakt. Hoe mooi zal het zijn als straks op meerdere plaatsen deze vorm van gezamenlijk de zondag vieren mogelijk wordt. Tot het moment dat de kerkdeuren voor iedereen weer wijd open gaan, vormen we als het ware kleine huisgemeentes, samen verbonden door Youtube met de kerk waar voor ons de gebeden uitgesproken worden, het Woord gelezen en verkondigd wordt en de lofzang gaande wordt gehouden. 

Namens de Pastorale Raad,
Coby Aartsen (mail: cobyaartsen@outlook.com of telefoon 06 33434361)