• 05 oktober 2021

Op de Kerkhervomingsdag en de vooravond op Allerheiligen zijn in de Walburgiskerk koorvespers. Voorganger is Ds. Maarten Diepenbroek, de Lebuinuscantorij zingt o.l.v. Kirstin Gramlich. Organist is Jeroen Pijpers.

Magnificat Hendrik Andriessen

Psalm 96 en 122 Jan Pieterszoon Sweelinck

O pray for the peace of Jerusalem Herbert Howells