• 20 augustus 2021

De gemeente heeft recht van inzage in de jaarrekening van 2020. Via deze link kunt u de jaarrekening van 2020 openen. Vragen en opmerkingen kunnen per e-mail gesteld worden aan de penningmeester, Sjaak Meijer via sgmeijer@hotmail.com