Blauwe brief, Diaconie

Diaconie Protestantse Gemeente Zutphen.

Geachte gemeenteleden,
Volgens traditie ontvangt u ook dit jaar de Blauwe Brief bij ons kerkblad KerkZIN.
We brengen jaarlijks twee projecten onder uw aandacht: een project dichtbij (in Zutphen of
directe omgeving) en een project verder weg, met het verzoek om een financiële bijdrage.
Dit jaar hebben we gekozen voor:
Noodhulp plaatselijk en ZWO-project Rwanda: IFUNI

Klik hier voor een uitgebreide toelichting.

Van harte aanbevolen.