Bericht van de Kerstcommissie van de Martinuskerk.

Het is pas de eerste helft  van oktober en toch zijn we al weer bezig met de kerstmiddag voor de ouderen van onze gemeente. Twee jaar hebben we door Corona geen middag kunnen organiseren maar we hopen dat het dit jaar toch weer mogelijk zal zijn. En we verheugen ons er op u weer te mogen ontvangen.

We zaten in de Eekschuur altijd erg vol en op elkaar gepropt en daarom zijn we voornemens de middag in het Nutsgebouw te organiseren. Die zaal is veel groter en dan kunnen we dus zo nodig wat meer afstand van elkaar houden.

Een ander verschil is dat voorheen alle leden van 75 jaar en ouder een uitnodiging kregen maar dat heel veel 75 plussers zich nog veel te jong en te energiek voelden om deel te nemen. Daarom is in overleg met de kerkenraad en de diaconie de leeftijdsgrens nu vastgesteld op 80 jaar en ouder.

We hopen van harte dat de Corona het toelaat en we begin december de uitnodigingen kunnen rondbrengen. Anders dan voorheen moet men zich daarna zelf aanmelden als men wil deelnemen aan deze kerstmiddag.

Een hartelijke groet van de kerstcommissie van de Martinuskerk