Iedereen is welkom om de kerkdiensten op zon- en feestdagen bij te wonen en om mee te doen met alle andere activiteiten die georganiseerd worden. Dat kunnen algemene ontmoetingen zijn, of op het gebied van geloof en zingeving. Voor jongeren zijn er speciale activiteiten. Soms is vooraf opgeven nodig, wanneer het aantal deelnemers beperkt is.

Zie het overzicht van de activiteiten 2023-2024

Ontmoeting

Ook buiten de zondagse kerkdiensten zijn we een gemeente en is het belangrijk elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Gastvrijheid en belangstelling voor elkaar leiden zo tot verbondenheid, er voor elkaar zijn. 
Koffiedrinken na de kerkdienst of op een ander moment, een gezamenlijke maaltijd voor alleenstaanden, er zijn tal van mogelijkheden. 

Warnsveld-Leesten
Zutphen

Bezinning

Een leven lang leren geldt ook in de kerk, over het geloof raak je nooit uitgeleerd. Daarom worden gesprekskringen, lezingen en cursussen georganiseerd over Bijbelse of actuele onderwerpen. Een filmavond of meditatieve wandeling.

Warnsveld-Leesten
Zutphen

Jeugd en jongeren

Voor jeugd en jongeren worden speciale activiteiten georganiseerd, gericht op verschillende leeftijdsgroepen.

Warnsveld-Leesten|
Zutphen

Kindernevendienst, 4 – 12 jaar

Tijdens de kerkdiensten is er altijd aandacht voor de kinderen, in de vorm van een gesprekje of een project. Daarna gaan de kinderen naar een eigen ruimte voor hun eigen dienst. Voor de zegen komen ze terug in de kerk.

Tieners, 12 jaar en ouder 

Voor deze jongeren worden ook tijdens de kerkdienst eigen vieringen georganiseerd waarin o.a. actuele onderwerpen worden besproken in samenhang met wat de Bijbel erover zegt. Verder kun je meedoen aan activiteiten en evenementen, die voor en door de jongeren worden georganiseerd.