• donderdag 06 april | 19.30 uur

Ons paastriduüm. Het liturgische hoogtepunt van het jaar, waarin we stilstaan bij het afscheidsmaal van Jezus en zijn leerlingen op Witte Donderdag, de kruisiging op Goede Vrijdag en de opstanding tijdens de Paasnacht. We vieren samen de maaltijd, ervaren de stilte en droefheid van de vrijdag en dragen een nieuwe paaskaars onze gemeente binnen.

Tevens zullen er tijdens de paasnacht twee mensen worden gedoopt, van wie één van hen ook belijdenis doet.

Ik wens iedereen een goede voorbereiding toe op deze diensten, probeer er geestelijk bewust naartoe te leven, want het is ieder jaar bijzonder hoe we God en elkaar in deze driedaagse dienst mogen ontmoeten.

Voorganger

ds. R. Silvis

Locatie

  • Martinuskerk
  • Kerkplein 1
  • 7231 AE Warnsveld
  • 06 23530083