• zondag 07 augustus | 16.00 uur

Op 7 augustus is er weer een vesper in de Walburgiskerk. Dit keer is de invulling erg bijzonder, er zijn
namelijk veel teksten, liederen en muziek te horen uit de Keltische traditie. De vroege kerkgeschiedenis
leert ons dat Noordwest-Europa tot geloof gekomen is door het werk van zendelingen uit Rome en door
het werk van zendelingen uit Ierland en Engeland. Tot de eerste groep hoorde Servatius, heilige van
Maastricht. Tot de tweede groep behoren onder andere Bonifacius, Willibrord, Ludger (die hier de IJssel
overstak), Lebuïnus en Walburgis. Elke groep had een eigen traditie, een eigen kleur en karakter en eigen
wijze van geloven. Tijdens de vespers wordt u meegenomen in de traditie van die tweede groep
zendelingen. De viering begint om 16.00 uur en staat onder leiding van ds. Gerard van der Brug. Het
Henrick Baderorgel wordt bespeeld door Jan Kleinbussink. De toegang is gratis, er is wel een collecte bij
de uitgang.

Voorganger

ds. Gerard van der Brug

Bijzonderheden

Henrick Baderorgel wordt bespeeld door Jan Kleinbussink. De toegang is gratis, er is wel een collecte bij de uitgang.

Locatie

  • Walburgiskerk
  • Kerkhof 3
  • 7201 DM Zutphen