• vrijdag 11 november | 16.30 uur

Op vrijdag 11 november zijn er om 16.30 uur gezongen vespers in de Martinuskerk. De directe aanleiding van deze vespers is de gedachtenis van Martinus van Tours (4e eeuw), waarnaar onze Martinuskerk is vernoemd. De vespers is een getijdengebed dat in de kloosters aan het eind van de middag wordt gebeden, waardoor het een bepaald moment van de dag markeert. In dit geval het inluiden van de avond, waardoor het in het Nederlands ook wel ‘Avondgebed’ wordt genoemd.  Zowel in parochies en kerkelijke gemeenten is het in trek. De liturgie is wezenlijk anders dan op zondagmorgen. Het is geen expliciete ‘denkdienst’ waar de preek centraal staat, de muziek en de woorden nodigen juist uit om te verstillen en je mee te laten voeren. De liturgie bestaat vooral uit het onberijmd bidden en zingen van psalmen. In de vespers wordt bovendien standaard De Lofzang van Maria gezongen.

Ds. Stijn van der Woude gaat in deze vespers voor en Jeroen Pijpers verleent muzikale medewerking.

Voorganger

ds. S. van der Woude

Locatie

  • Martinuskerk
  • Kerkplein 1
  • 7231 AE Warnsveld
  • 06 23530083