• zondag 22 november | 10.00 uur

Een kaarsje aansteken voor een overleden geliefde in de kerk op zondagmiddag 22 november.
Dit jaar is er behalve voor de nabestaanden van de overleden gemeenteleden, helaas geen plek in de kerk voor anderen tijdens de gedachtenisdienst zondag 22 november.
Daarom hebben we besloten om de Martinuskerk zondag 22 november van 12.00 tot 16.00 uur open te stellen voor ieder die een lichtje wil ontsteken.
De predikanten zullen bij toerbeurt aanwezig zijn en er zal muziek klinken. Er wordt voor gezorgd dat alles ordelijk verloopt.
Opgave is niet nodig, wees welkom!

Bestemming  collecten:
1e  Diaconie:       Hospice
2e  Kerk:             Onderhoud Martinuskerk

Voorganger

Ds. E. Diepenveen en Ds. E. S. Burger

Bijzonderheden

Laatste zondag kerkelijk jaar

Locatie

  • Sint-Martinuskerk
  • Kerkplein 1
  • 7231 AE Warnsveld
  • 06 23530083