• zondag 30 oktober | 10.00 uur

”In Zutphen en omliggende gemeenten gebeurde het al langer,
maar ook in de landelijke PKN en de samenleving in brede zin, is
de laatste jaren meer aandacht voor het herdenken van de
overledenen rond de zondag die het dichtst bij Allerzielen ligt.
De kerkenraad besloot daarom eind 2021 om onze
gedachteniszondag vanaf dit jaar niet meer op de laatste zondag
van het kerkelijk jaar te vieren, maar aan te sluiten bij de
belevenis van veel mensen om ons heen en deze bredere
oecumenische beweging. Dit jaar is de gedachteniszondag
daarom voor het eerst op 30 oktober”.

We noemen dit jaar in onze dienst maar liefst 42 namen van overledenen in onze gemeente. Een ontzettend groot aantal vergeleken met vorige jaren. Het zal dan ook een dienst worden met veel mensen en emoties. In deze dienst ga ik voor samen met mijn (tijdelijke) collega’s ds. Simon Sluis en ds. Pieter Dirk Wolthaus. De muziek is in de kundige handen van onze eigen organist Jeroen Pijpers en blokfluitist Christa Kelderman.

De dood blijft een mysterieus iets. Zoveel verdriet is er bij betrokken en tegelijkertijd is het een gebeurtenis die ons dwingt om terug te denken aan alle dankbare en mooie momenten die we met deze geliefde mensen hebben beleefd. In de kerk putten wij al eeuwenlang kracht en hoop uit de gedachte dat onze overledenen geborgen zijn in het licht van de Eeuwige. Ook is het een troostend gegeven, dat we de herinneringen van onze dierbaren na hun overlijden bewaren in onze harten


Voorganger

ds. S. van der Woude

Bijzonderheden

Bestemming collecten: 1e Hospice; 2e Kerk: Kinder- & jeugdwerk Martinuskerk

Locatie

  • Martinuskerk
  • Kerkplein 1
  • 7231 AE Warnsveld
  • 06 23530083