• zondag 05 november | 10.00 uur

Net als in vele kerken hebben wij de gewoonte om in november de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden, voor God en voor de gemeenschap te gedenken. Sinds vorig jaar staan wij hier als gemeente bij stil rond de zondag dicht bij Allerzielen, om zo onze verbinding met de oecumene te onderstrepen. Dat is voor ons komende zondag.

Tijdens de viering noemen wij de namen van de overledenen in het midden van de gemeente nog een keer met eerbied. Daarna worden zij verbonden met alle mensen die ons zijn voorgegaan en met wie wij verbonden blijven in de gemeenschap der heiligen. Laten we komende zondag samen onze overledenen gedenken in het licht van de opstanding van Jezus, onze Heer, totdat Hij komt.

Voorganger

ds. S. van der Woude en ds. R. Silvis

Bijzonderheden

Bestemming collecten: 1e Diaconie: Schuldhulpmaatje; 2e Kerk: Onderhoud Martinuskerk

Locatie

  • Martinuskerk
  • Kerkplein 1
  • 7231 AE Warnsveld
  • 06 23530083