• zondag 18 september | 10.00 uur

We vieren gezamenlijk de Maaltijd van de Heer, met mooie muziek, toegankelijke gebeden en teksten en natuurlijk met blijdschap, want het is fijn om die verbondenheid te voelen die op dat moment aanwezig is. Tevens nemen we afscheid van Géline als diaken, van Jeanette en Joke als taakdrager en van onze cantor Maarten Romkes. Het is dus een dienst met terugkijken en vooruitkijken. Ik wil iedereen van harte uitnodigen om erbij aanwezig te zijn. Na de dienst drinken we natuurlijk gezellig samen koffie en is er ruimte om elkaar te ontmoeten.

Voorganger

ds. S. van der Woude

Bijzonderheden

Bestemming collecten: 1e Diaconie: KIA: Syrië; 2e Kerk: Kinder- en Jeugdwerk Martinuskerk

Locatie

  • Martinuskerk
  • Kerkplein 1
  • 7231 AE Warnsveld
  • 06 23530083