• zondag 17 december | 10.00 uur

In alle tijden zijn er mensen geweest die anderen waarschuwden. Je kunt ze klokkenluiders noemen, profeten, visionisten of wegberijders. Hoewel hun boodschappen verschillen – want iedere tijd vraagt om een tijdeigen boodschap – roepen zij wel allemaal op dat er NU is moet gebeuren, om niet op een toekomst af te gaan waarin er van alles misgaat. Het waren geen waarzeggers die in de toekomst konden kijken, maar die vanuit hun overtuiging wel een vooruitziende blik hadden. Komende zondag lezen we uit de profeet Jesaja en over Johannes de Doper, die allebei zorgen hadden over de tijd waarin ze leefden. De joden ten tijden van Jesaja leefden in een onzekere tijd te midden van grote, overheersende rijken, oorlog, armoede en weinig vaste verblijfplaatsen. Johannes leefde in de tijd van het grote en gewelddadige Romeinse rijk, waarin vele volken werden onderdrukt, als ze zich niet conformeerden aan de normen en regels van de Romeinse keizer. Johannes was diegene die aankondigde dat er iemand zou komen van wie Jesaja de komst al had voorzien. Johannes vertelde over iemand die ”na hem” zou komen en die zou dopen met de Heilige Geest. Een definitieve Verlosser?

En in onze tijd? Wie waarschuwt ons? Misschien heeft Jesaja dat ook al voorzien, of misschien zijn er wel waarschuwingen voor onze tijd te vinden in de woorden van Johannes of Jezus. We zingen er zondag in ieder geval over met lied 772:

Voorganger

ds. S. van der Woude

Bijzonderheden

Bestemming collecten: 1e Diaconie: De Hezenberg; 2e Kerk: Onderhoud orgels

Locatie

  • Martinuskerk
  • Kerkplein 1
  • 7231 AE Warnsveld
  • 06 23530083