• zondag 25 februari | 10.00 uur

De tweede zondag in de Veertigdagentijd. Het is een ochtendgebed vanwege het gemeentegesprek over vieren, dat aansluitend zal plaatsvinden. Daar zijn jullie natuurlijk ook van harte voor uitgenodigd.

Hierbij ook de afbeelding van een kruis dat we gebruiken voor meditatie tijdens de viering. 

Ieder een goede voorbereiding en een goed vervolg van de Veertigdagentijd gewenst.

Vrede en alle goeds,

Boom aan de bron – Boom des levens
Kruisbeelden in de Veertigdagentijd 2024

Voor de Veertigdagentijd hebben we naar een vorm gezocht die aansluit bij het jaarthema ‘Boom aan de bron’.
Met de orde van dienst wordt een afbeelding van een kruis meegegeven. Voorafgaand aan de voorbeden is er een moment van meditatie bij de afbeelding van het kruis. In de orde van dienst staat de volgende tekst.
Het kruis waaraan Christus stierf staat als een mijlpaal in de geschiedenis. Wij kunnen er niet langs lopen zonder stil te blijven staan in het besef: hier begon iets nieuws, iets anders. Hier staat een teken dat voorgoed lijden en sterven een plaats geeft op de weg die Hij met ons meegaat naar de voleinding.
De stille meditatie wordt besloten met het zingen van couplet 1 en 2 van lied 547 – Met de boom des levens. Dit is tevens het begin van de gebeden. Na het stil gebed zingen we opnieuw couplet 2 van lied 547.

Voorganger

ds. R. Silvis

Bijzonderheden

Bestemming collecten: 1e Diaconie: KIA missionair werk / kliederkerk; 2e Kerk: BG&O (Bezinning, Gesprek & Ontmoeting)

Locatie

  • Martinuskerk
  • Kerkplein 1
  • 7231 AE Warnsveld
  • 06 23530083